ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. Programming with Angry Birds (Course B)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Programing with Harvester (Course B)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
3. Programming with Rey and BB-8 (Course A)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4. Loops with Scrat (Course A)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5. Loops with Harvester (Course B)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Close Menu