ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. Programming with Angry Birds (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. Introduction to online Puzzles (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Debugging in Maze (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Debugging with Laurel (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. Collecting Treasure with Laurel (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
6. Creating Art with Code (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7. Loops with Rey and BB-8 (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
8. Harvesting Crops with Loops (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
9. Looking Ahead with Minecraft (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10. Sticker Art with Loops (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11. Loops in Ice Age (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12. Drawing Shapes with Loops (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
13. Nested Loops in Maze (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
14. Events in Bounce (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
15. Build a Flappy Game (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
16. Chase Game with Events (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
17. Build a Star Wars Game (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
18. End of Course Project (Course C) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Close Menu
RSS
Follow by Email
Instagram