ชื่อบทเรียน ขั้นตอน
1. Sequencing in the Maze (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Drawing with Loops (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3. If/Else with Bee (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
4. While Loops in Farmer (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
5. Until Loops in Maze (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
6. Harvesting with Conditionals (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
7. Artist Binary (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
8. Dance Party (Course D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
9. Conditionals in Minecraft: Voyage (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
10. Conditionals with the Farmer (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
11. Swimming Fish with Sprite Lab (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12. Alien Dance Party with Sprite (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13. About Me with Sprite Lab (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
14. Nested Loops in Maze (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
15. Fancy Shapes using Nested Loops (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
16. Nested Loops with Frozen (Course E) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
17. End of Course Project (Course E) (1) (2) (3)
Close Menu
RSS
Follow by Email
Instagram