กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ Coding

Unplugged

4-5 ปี

Block Coding

6-9 ปี

Microbit, Arduino

9-15 ปี

Close Menu