เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

เรียนวิธีคิด ผ่านทางการถอดรหัสเพื่อกอบกู้โลกจากหุ่นยนต์วายร้าย พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย ได้ที่นี่

กิจกรรมเสริมทักษะ การเรียนรู้ Coding
รูปแบบ Unplug

Unplug Activities เหมาะกับน้องอายุ 4-5 ปี

เน้นเรียนทางการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยสอน

เพิ่มเติม >

Block Coding เหมาะกับน้องอายุ 6-9 ปี

เน้นการเรียนการสอนในการออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน Scratch

เพิ่มเติม >

Microbit, Arduino เหมาะกับน้องอายุ 9-15 ปี

เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เพิ่มเติม >

ใครๆ ก็รู้จัก Coding
ไปดู YouTube กันเลย

ทำไมต้องเรียน
วิทยาการคำนวณ ?

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

ทักษะการสื่อสาร
Communication

การทำงานร่วมกับผู้อื่น
Collaboration

ทักษะการแก้ไขปัญหา
Problem Solving

ความคิดสร้างสรรค์
Creativities

Partners

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team