ติดต่อเรา

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแนะนำโครงการ CodingThailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team