ฝึก Coding
จากเว็บไซต์ระดับโลก

เราได้รวบรวมแบบฝึกทักษะการคิดและ Coding จากเว็บไซต์ Code.org
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

คอร์สจากเว็บไซต์ระดับโลก

กิจกรรมเสริมทักษะ การเรียนรู้ Coding
รูปแบบ Unplug

Unplug Activities เหมาะกับน้องอายุ 4-5 ปี

เน้นเรียนทางการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยสอน

เพิ่มเติม >

Block Coding เหมาะกับน้องอายุ 6-9 ปี

เน้นการเรียนการสอนในการออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน Scratch

เพิ่มเติม >

Microbit, Arduino เหมาะกับน้องอายุ 9-15 ปี

เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เพิ่มเติม >

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team