ประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกหัดพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้
ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team