ประถมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกหัดพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้
ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team