ประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกหัดพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
เตรียมความพร้อมสู่ทักษะในชั้นประถมปลาย

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team