ประถมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
และใช้อัลกอริทึมกับปัญหาที่ซับซ้อน

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team