เนื้อหาชุดที่ 1

ชุดโจทย์ปัญหาการเรียนรู้พิื้นฐานอย่างง่าย สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเริ่มต้นฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับ

ไม่อยากพลาดข่าวสาร

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team