เรามาเริ่มเรียน CODING กันเถอะ

VDO ส่งเสริมการเรียนรู้ CODING จาก BNK และ Turtle

Coding Thailand 2021


Coding Thailand X BNK48


Coding Thailand

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
กระบวนการเรียนรู้ดิจิทัล
เพื่อเยาวชนไทยทุกคน

Marvelous Studio Team